Política de privacitat

ALEIX TORNÉ NAVARRO, com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de ALEIX TORNÉ NAVARRO pugui

 • i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari;
 • iii) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé
 • iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies de ALEIX TORNÉ NAVARRO aquí ressenyades,

ALEIX TORNÉ NAVARRO informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a ALEIX TORNÉ NAVARRO perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de ALEIX TORNÉ NAVARRO que puguin ser de l’interès del usuari.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de ALEIX TORNÉ NAVARRO, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, ALEIX TORNÉ NAVARRO es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).

Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected] o una carta a Camí del Verder, 30, 08480 L’Ametlla del Vallès, (Barcelona).

Clàusula genèrica recollida de dades

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades de caràcter personal que ens faciliti en aquest imprès, seran incorporades a un fitxer titularitat de ALEIX TORNÉ NAVARRO.

Amb la signatura d’aquest imprès, vostè atorga el seu consentiment pel tractament de les seves dades amb la finalitat de la realització dels serveis sol.licitats així com per l’enviament d’informació comercial periòdica.

_ Marqui aquesta casella si no vol rebre informació comercial.

En qualsevol moment poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a Camí del Verder, 30, 08480 L’Ametlla del Vallès, (Barcelona).

Clàusula apartat de contacte web

La comunicació enviada quedarà incorporada als sistemes d’informació de ALEIX TORNÉ NAVARRO. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per atendre la seva sol·licitud. Mitjançant la indicació de les seves dades i de conformitat amb el que s’estableix a l’article 6 de la L.O.P.D. vostè atorga consentiment inequívoc a ALEIX TORNÉ NAVARRO perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades a l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. De la mateixa forma, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

En qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves dades personals a ALEIX TORNÉ NAVARRO, al domicili Camí del Verder, 30, 08480 L’Ametlla del Vallès, (Barcelona) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a [email protected].

Comunicacions comercials per via electrònica

Pel que fa al tractament de les dades, a través de webs, per a la realització de comunicacions comercials via electrònica s’imposa l’aplicació de la LSSICE (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic) recollida en els articles 19 a 22. Aquesta normativa és de gran importància ja que regula l’enviament de comunicacions comercials electròniques, essent l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) l’entitat competent per sancionar els incompliments.

La LSSICE amb caràcter general prohibeix l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense haver estat prèviament sol·licitat o expressament autoritzat pels destinataris.

Per tant, en el moment de la recollida de dades, caldrà sol·licitar l’acceptació d’un text que informi de la finalitat comercial (així com de qualsevol altra que li sigui aplicable) per a la qual s’utilitzaran les dades.

Així doncs, s’haurà d’incloure un text com aquest a l'”avís legal” o a la “política de privacitat” del Lloc web:

En acceptar les presents condicions, termes i polítiques i, en especial, en enviar l’usuari les seves dades de caràcter personal a ALEIX TORNÉ NAVARRO, aquest consent expressament que ALEIX TORNÉ NAVARRO realitzi les següents activitats i/o accions, llevat que indiqui el contrari a l’hora de contractar o subscriure qualsevol producte i/o servei de ALEIX TORNÉ NAVARRO o com a resultat d’una revocació posterior del consentiment inicialment atorgat:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals en paper, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat comercial de ALEIX TORNÉ NAVARRO.
 • L’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, informant els usuaris de les activitats, promocions, publicitat, notícies, ofertes i altra informació sobre els serveis i productes de ALEIX TORNÉ NAVARRO iguals o similars als que van ser inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.

Sense perjudici del que s’ha esmentat anteriorment, no es considerarà comunicació comercial i/o publicitària tota aquella informació enviada per ALEIX TORNÉ NAVARRO -fins i tot per mitjans electrònics- als usuaris de ALEIX TORNÉ NAVARRO amb la finalitat de dur a terme, executar i/o desenvolupar qualsevol prestació subscrita o contractada per l’usuari -tot i que no hagués estat subscrita per mitjans electrònics- i totes les altres tasques, accions i/o activitats derivades de la relació contractual i/o comercial.

L’interessat podrà revocar el seu consentiment a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta a ALEIX TORNÉ NAVARRO, al domicili Camí del Verder, 30, 08480 L’Ametlla del Vallès, (Barcelona) o per correu electrònic a l’adreça [email protected] amb l’assumpte “BAIXA”.

És convenient que l’usuari accepti aquesta política de privacitat i igualment que pugui oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials. Aquest precepte es pot dur a terme en el moment de demanar les dades, incloent a la web dues caselles de l’estil:

 • He llegit, entenc i accepto la Política de Privacitat.
 • No desitjo rebre comunicacions comercials.

Aquesta obligació de demanar el consentiment previ per a l’enviament de comunicacions comercials no és aplicable quan hi hagi hagut una relació contractual prèvia, sempre que el prestador hagi obtingut de forma lícita les dades de contacte del destinatari i les empri per a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas les comunicacions comercials han de:

 • Ser clarament identificables com a tal des de l’inici de la comunicació, per exemple, inserint al començament del correu electrònic la paraula “PUBLICITAT” o “PUBLI” en cas de SMS.
 • Oferir la possibilitat a l’usuari d’oposar-se al tractament de les seves dades amb fins promocionals, mitjançant un procediment senzill i gratuït. Per exemple, inserir al final del correu electrònic la següent frase: “Si no desitja rebre més comunicacions comercials, faci clic aquí”.
 • En cas d’ofertes promocionals que incloguin descomptes, premis, regals o concursos, s’hauran d’identificar clarament les condicions d’accés o participació. S’aconsella incloure la següent clàusula al final del correu electrònic: “Consulteu les condicions del concurs aquí”.

El consentiment per a la utilització de les dades personals amb fins publicitaris o comercials ha de ser revocable en qualsevol moment a través d’un mitjà senzill i gratuït. Quan les comunicacions hagin estat enviades per correu electrònic aquesta comunicació ha d’incloure una adreça electrònica vàlida on es pugui exercir aquest dret, quedant prohibit l’enviament de comunicacions que no incloguin aquesta adreça.

Model de clàusula per incloure en els correus comercials:

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem de que les dades que figuren en la present comunicació estan incloses en un fitxer automatitzat propietat de ALEIX TORNÉ NAVARRO. Aquestes dades seran utilitzades exclusivament per l’enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès.

Igualment, l’informem que en qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i, si s’escau, cancel·lació, dirigint una comunicació per escrit, tot indicant les seves dades personals, a ALEIX TORNÉ NAVARRO, a l’adreça Camí del Verder, 30, 08480 L’Ametlla del Vallès, (Barcelona).

Aquesta comunicació comercial s’envia sota l’empara de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic. Si desitja deixar de rebre comunicació comercial, pot sol·licitar en qualsevol moment que no li sigui remesa enviant un correu electrònic a l’adreça [email protected], indicant a l’assumpte “Baixa comunicacions comercials”.


Comments are closed