Vicens Ayan

Telefonar E-mail
Idiomes:
3298
Perfil:

Sóc en Vicens Ayan Grau, historiador i guia oficial de turisme de Catalunya, i seré el vostre cicerone. Us conduiré per les contrades de Tarragona amb la il·lusió de despertar en vosaltres noves emocions. Us convido a descobrir àmbits culturals d’històries i llegendes vinculats a singulars paisatges, alhora que tastareu els productes artesanals i de la terra. A cada visita trobareu una fitxa informativa amb els detalls.
Visites programades en Català, Español i Français: són aquelles visites que es realitzen en un dia programat i per una destinació en concret. El preu d'aquestes visites és un preu per persona on s'inclou el guia, la tarifa d'accés a monuments o museus i els tasts.
Visites concertades ( Grups i Estudiants): són aquelles visites per grups, associacions o grups d'estudiants (oferim dossiers educatius) que és poden concertar per fer qualsevol dia de la setmana (excepte dilluns) i per la destinació desitjada. Les visites tenen una duració aproximada de dues hores i mitja, encara que es poden combinar ocupant matí i tarda. Aquestes visites combinades tenen un preu reduït del que serien dues visites.
El punt de trobada per iniciar la visita es pot acordar, encara que sempre hi ha un d'indicat a cadascuna de les visites.

Soy Vicens Ayan Grau, historiador y guía oficial de turismo de Cataluña, y seré vuestro cicerone. Os conduciré por las comarcas de Tarragona con la ilusión de despertar en vosotros nuevas emociones. Os invito a descubrir ámbitos culturales de historias y leyendas vinculados a singulares paisajes, al tiempo que degustará los productos artesanales y de la tierra. En cada visita encontrará una ficha informativa con los detalles.
Visitas programadas en Catalán, Español y Français: son aquellas visitas que se realizan en un día programado y por un destino en concreto. El precio de estas visitas es un precio por persona donde se incluye el guía, la tarifa de acceso a monumentos o museos y las catas.
Visitas concertadas (Grupos y Estudiantes): son aquellas visitas para grupos, asociaciones o grupos de estudiantes (ofrecemos dossiers educativos) que se pueden concertar para hacer cualquier día de la semana (excepto lunes) y en el destino deseado. Las visitas tienen una duración aproximada de dos horas y media, aunque se pueden combinar ocupando mañana y tarde. Estas visitas combinadas tienen un precio reducido de lo que serían dos visitas.
El punto de encuentro para iniciar la visita se puede acordar, aunque siempre hay uno de indicado en cada una de las visitas.

Je suis Vicens Ayan Grau, historien et guide touristique officiel de la Catalogne, et je serai votre guide. Je vais vous conduire à travers la périphérie de Tarragone avec l'enthousiasme du réveil dans vos nouvelles émotions. Je vous invite à découvrir des étendues culturelles d'histoires et de légendes liées à des paysages uniques tout en dégustant des produits artisanaux et terrestres. Pour chaque visite, vous trouverez une fiche d'information avec les détails.
Visites programmées en catalan, espagnol et français: il s'agit de visites qui ont lieu le jour prévu et pour une destination particulière. Le prix de ces visites est un prix par personne, qui comprend le guide, les frais d'accès pour les monuments ou les musées et les dégustations.
Visites concertées (groupes et étudiants): visites de groupes, d'associations ou de groupes d'étudiants (nous offrons des dossiers éducatifs) pouvant être organisés n'importe quel jour de la semaine (sauf le lundi) et pour la destination souhaitée. Les visites sont d'environ deux heures et demi, bien qu'elles puissent être combinées le matin et l'après-midi. Ces visites combinées ont un prix bas de ce qui serait deux visites.
Le point de rencontre pour commencer la visite peut être convenu, bien qu'il y ait toujours un indiqué dans chacune des visites.

Credencials:

Tarvitur és una iniciativa de guiatges culturals a la demarcació de Tarragona.

Títol/habilitació 1
Guia de Turisme de Catalunya 2.666
Títol/habilitació 2
Llicenciat en geografia i història.
Especialització
CatalunyavisitaguiadaTarragonaGaudícatedralReusmodernismePicassoesglésiavisiteguideéTarracocastellromanamonestirTortosaEbretastviEscornalbouriuchateautemplersoliPrioratmurallesmonumentsMiravettemplefortificacióBatalladelEbreGandesacartoixaEscaladeiCorberadEbrecellerconventHortadeSantJoanMontblancreishuiledégustationmonjoscoopérativemonastièrebatailleegliseamfiteatrecircSant JoanMaredeDéudelaSerraPrioraldeSantPeresantuariaudiovisualtemplercastelltemplerCastelldeMiravetCastellMiravetPobleVellTrinxeresEspaisdelaBatalladelEbreMu00f3radEbreinterpretacióTivissaSantBlaijacimentarqueològicCastellesdeBanyolessepulturaValldeCardóbalneariErmitadelaColumnaSantJoanBaptistaparcarqueològicColldeMoroMóradEbreSiuranaEduardTodaFontdelSarríSantesCreusAlberedacister

Formulari de contacte amb el Guia
Serveis oferts per Vicens Ayan: