Francesc-Xavier Mingorance

Telefonar E-mail
Idiomes:
951
Perfil:

Soc llicenciat en Història de l'Art. Post-grau en Museologia i Museografia, Màster en Gestió del Patrimoni Artístic. Guia de Turisme de Catalunya. Professor Associat d'Història de l'Art de la Universitat Pompeu Fabra, professor dels Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, Informació i Animació Turística de l'Escola Tècnico Professional Xavier, i del de Guia de Turisme. Especialitat Enoturisme, de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya (Vilafranca del Penedès). En aquests dos llocs soc formador de futurs guies turístics, informadors i animadors.

Soy licenciado en Historia del Arte. Post-grado en Museología y Museografía, Master en Gestión del Patrimonio Artístico. Guía de Turismo de Cataluña. Profesor Asociado de Historia del Arte de la Universidad Pompeu Fabra, profesor de Ciclo Formativo de Grado Superior de Guía, Información y Animación Turística de la Escuela Técnico Profesional Xavier, y del de Guía de Turismo. Especialidad Enoturismo, de la Escuela de Enoturismo de Cataluña (Vilafranca del Penedès). En estos dos lugares soy formador de futuros guías turísticos, informadores y animadores.

Credencials:

Àmplia experiència laboral en el camp de la docència del patrimoni i el turisme cultural, i un profund coneixement de la història, la cultura, la societat i l'art, els transmeto, juntament a la meva passió i entusiasme pel patrimoni a tots aquells que s'animin a fer itineraris i activitats amb mi. Aquests es centren tant a l'àmbit de la meva ciutat, com a tota Catalunya i la resta de l'Estat Espanyol.

Con una amplia experiencia laboral en el campo de la docencia del patrimonio y el turismo cultural, y un profundo conocimiento de la historia, la cultura, la sociedad y el arte, los transmito, junto a mi pasión y entusiasmo por el patrimonio a todos aquellos que se animen a hacer itinerarios y actividades conmigo. Estos se centran tanto en el ámbito de mi ciudad, como toda Cataluña y el resto del Estado Español.

Títol/habilitació 1
Guia de Turisme de Catalunya. Hab. 2287
Títol/habilitació 2
Llicenciat en Historia de l'Art
Especialització

Formulari de contacte amb el Guia
Serveis oferts per Francesc-Xavier Mingorance:

    No posts by this author.